Teilen

Donald Trump veroorzaakte opnieuw sensatie door te zeggen dat hij de NAVO niet meer van deze tijd vond. Hij zei zelfs bereid te zijn om een andere alternatieve organisatie op te richten die wel zou werken. Trump vindt duidelijk dat de NAVO tekort schiet en ziet hier graag verandering in komen. Wat is de NAVO precies, waardoor is de NAVO bekend en hoe modern is de NAVO nog? Na dit artikel kunt u zelf een oordeel vormen over het waarheidsgehalte van de uitspraken van Trump.
Oprichting van de NAVO
In 1949 werd de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) opgericht, een samenwerkingsverband om Europese landen tegen de communistische Sovjet-Unie te beschermen. Inmiddels heeft de NAVO 28 lidstaten en is de doelstelling volledig veranderd. Sinds 1991 is de NAVO een samenwerkingsverband om bondgenoten en lidstaten te beschermen tegen moderne dreigingen. Voorbeelden van moderne dreigingen zijn bijvoorbeeld terrorisme en piraterij. De belangrijkste afspraak binnen de NAVO is dat een aanval op één van de lidstaten of bondgenoten wordt gezien als een aanval op alle lidstaten of bondgenoten. De uitgaven en militaire organisatie van de NAVO wordt gefinancierd door de lidstaten zelf. De Verenigde Staten is de grootste geldschieter, wat zorgt voor negatieve reacties van de Amerikanen zelf.

Bekendste operaties van de NAVO
Een bekende operatie van de NAVO startte in 1994 in Bosnië waar de NAVO deelnam aan luchtaanvallen. Mede hierdoor startte de onderhandelingen met de verschillende oorlogvoerende partijen, die leidde tot het Verdrag van Dayton welke de burgeroorlog in Bosnië beëindigde. Vervolgens moest de Implementation Force van de NAVO, vanaf 1995, toezien op de uitvoering van dit verdrag. Later zou de Stabilization Force deze taak overnemen. De NAVO blijft actief in dit gebied tot 2004. Waarna de Europese Unie deze taak overnam.
Macedonië
Een ander bekend voorbeeld van een vredesoperatie van de NAVO is deze in Macedonië van 2001 tot 2003. Eerst schakelden zij de Albanese groeperingen in het land uit. Daarna zorgde zij voor bescherming en toezichthouders van het vredesplan. Tot slot adviseerde de instelling de overheid bij het behouden van de stabiliteit in het land. De laatste voorbeelden zijn de NAVO operaties tijdens de eerste en tweede Golfoorlog in 1990/1991 en 2003 waarin zij Turkije militair ondersteunden.
 
NAVO vandaag de dag
Kijkend naar bovengenoemde bekendste voorbeelden lijkt het inderdaad alsof de NAVO niet meer van deze tijd is. Haar bekendste operaties vonden in het verleden plaats. Toch is de NAVO ook vandaag de dag nog steeds actief. Bijvoorbeeld in Afghanistan, waar zij onder andere veiligheidsdiensten trainen. Dit om ervoor te zorgen dat Afghanistan geen land meer kan zijn waar terroristen zich vestigen.
Piraterij
Een ander voorbeeld is de activiteit van de NAVO in de Middellandse Zee om terrorisme vanaf volle zee tegen te gaan. Hierbij houdt de NAVO toezicht op het zee verkeer en betreed verdachte schepen waar nodig. Andere voorbeelden zijn de piraterij missies die de NAVO organiseert, bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika. Er zijn dus nog genoeg voorbeelden te noemen die bewijzen dat de NAVO anno 2016 nog steeds actief is, ook al is het minder spectaculair en minder bekend dan voorheen.